RU Niemann Polska

Konkurs fotograficzny z produktami Niemann Polska

Utworzono: 01-12-2016

Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych, stolarzy, projektantów, architektów, którzy użyli w realizacji swojego projektu płyt meblowych Niemann Polska. Wystarczy wysłać fotografię kuchni, mebli, szafy aby mieć szansę wygrania tabletu Samsung Galaxy Tab E.

Tematyką konkursu są fotografie zrealizowanych projektów meblowych, w których wykorzystane zostały produkty firmy Niemann Polska. Konkurs trwa od 1 grudnia 2016 do 28 lutego 2017 r.

Zdjęcia należy przesyłać w postaci pliku JPG, załączonego do poczty elektronicznej. Wielkość pojedynczej grafiki nie może przekraczać  5 MB. W tytule należy zamieścić hasło "Foto z Niemann Polska", a w treści należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zrealizowanego projektu, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do projektu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu.

Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden zrealizowany projekt, przesłany w osobnym zgłoszeniu. Zgłoszenia ze zdjęciami należy przesyłać na adres konkurs@niemannpolska.pl.

Kapituła złożona z przedstawicieli firmy Niemann Polska wybierze jeden najlepszy projekt.
Autor realizacji zostanie nagrodzony tabletem Samsung Galaxy Tab E.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 3 marca 2017 roku na stronie internetowej www.niemannpolska.pl oraz stronie www.facebook.com/niemannpolska.